Tag: Short Term Trading

Long Term Trading dan Short Term Trading

Long Term Trading dan Short Term Trading merupakan gaya trading, jangka pendek ataukah jangka panjang. Antara trading jangka panjang (long term trading) dan trading jangka pendek (short term trading). Pada umumnya para trader lebih menyukai melakukan trading secara harian (short term trading) untuk mengambil target profit beberapa pips saja dan melakukan trading beberapa kali dalam […]